Tháng Sáu 10

0 comments

Bản tin thuế tháng 6.2020

By Hương Susan

Tháng Sáu 10, 2020


• Hướng dẫn về miễn chữ ký của người đại diện và miễn đóng dấu trên hóa đơn chuyển đổi

Cục thuế HN đã có công văn số 412/CT-TTHT ngày 06/01 trả lời về việc miễn chữ ký và dấu người đại diện trên hóa đơn điện tử

Người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu như có hồ sơ chứng từ, chứng minh việc cung cấp hàng hóa … thì công ty lập hóa đơn theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

Trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một lần… và phải có chữ ký của người đại diện pháp luật bên bán và dấu của người bán

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua có sai sót thực hiện xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập theo điều 9 thông tư 32/2011/TT-BTC. Trường hợp người mua không có chữ ký điện tử người bán thì người mua lập văn bản thỏa thuận bằng giấy ghi rõ sai sót có chữ ký người bán và người mua

Hướng dẫn tại Công văn số 1758/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 05/05/2020

• Hướng dẫn hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết khi có sự thay đổi về thông tin công ty như địa chỉ, tên.

Đối với hóa đơn đã thực hiện khi thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn. Khi có sự thay đổi tên và địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan quản lý thuế trực tiếp nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức, địa chỉ đã in sẵn tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 phụ lục 3 ban hành kèm theo thông tư này)

Hướng dẫn tại Công văn số 1760/TCT-CS của Tổng Cục thuế ngày 05/05/2020

• Áp dụng các quy định pháp luật về hóa đơn điện tử

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020 khi cơ quan thuế chưa thông báo thì vẫn áp dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 51/2010, nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và các văn bản thi hành cho đến khi có hướng dẫn mới.

Hướng dẫn tại Công văn số 1803/TCT-DNL của Tổng Cục thuế ngày 07/05/2020

• Hướng dẫn về điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT

Các cơ sở kinh doanh tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm 1,2,3,4,5 điều 18 thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính. Phải là các cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền, có con dấu theo đúng quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.

Hướng dẫn tại Công văn số 1811/TCT-CS của tổng Cục thuế ngày 08/05/2020

• Quy định về giá tính thuế GTGT trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản và góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng nhà đất.

Đối với bất động sản giá tính thuế GTGT = Giá chuyển nhượng bất động sản – giá đất được trừ để tính thuế GTGT

Quy định trong trường hợp cơ sở kinh doanh nhận vốn góp quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân thì giá đất dược trừ để tính thuế GTGT là giá ghi trong hợp đồng góp vốn. Trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thấp hơn giá đất nhận vốn góp thì chỉ được trừ giá đất theo giá chuyển nhượng.

Trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thấp hơn giá đất nhận vốn góp thì chỉ được trừ giá đất theo giá chuyển nhượng.

Hướng dẫn tại Công văn số 1812/TCT-CS của Tổng Cục thuế ngày 08/05/2020.

• Hướng dẫn quy định về thuế suất 0% đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu, điều kiện áp dụng thuế suất 0%

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, bán cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan, hàng hóa dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

Điều kiện: Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu, hợp đồng ủy thác xuất khẩu. Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật. Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 điều 16 thông tư 219/2013/TT-BTC Ngày 31/12/2013

Hướng dẫn tại Công văn số 1813/TCT-CS của Tổng Cục thuế ngày 08/05/2020.

• Hướng dẫn khai thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú

Trường hợp cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế do áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì nộp hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định đến cơ quan thuế theo quy định tại điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn tại Công văn số 1912/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 13/05/2020

• Điều kiện khấu trừ hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào được quy định là:

+) có hóa đơn GTGT mua hàng hóa (viết tắt HH), dịch vụ (viết tắt DV) , hoặc chứng từ nộp thuế khâu nhập khẩu.

+) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với HH, DV mua vào trừ hàng hóa, DV mua từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng.

+) Đối với hàng hóa DV, xuất khẩu ngoài các điều kiện quy định ở trên khoản này phải có hợp đồng ký kết với bên nước ngoài về việc bán, gia công HH, cung ứng DV, hóa đơn bán HH, DV chứng từ thanh toán qua ngân hàng, tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu. Việc thanh toán dưới hình thức bù trừ ……, trả nợ thay nhà nước được coi là thanh toán qua ngân hàng.

Điều kiện khấu trừ hoàn thuế GTGT đầu vào với HH xuất khẩu tại chỗ:

+) Hợp đồng mua bán HH hoặc gia công có chỉ định giao hàng tại Việt Nam

+) Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu – Nhập khẩu tại chỗ đã làm xong thủ tục Hải quan

+) Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn xuất khẩu ghi rõ tên người mua phía nước ngoài, tên doanh nghiệp nhập hàng và địa điểm giao hàng tại Việt Nam

+) Hàng hóa bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam phải thanh toán qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi theo quy định. Trường hợp người nhập khẩu tại chỗ được phía nước ngoài ủy quyền thanh toán cho người xuất khẩu tại chỗ thì đồng tiền thanh toán thực hiện theo quy định của pháp luật về ngoại hối

+) Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nươc ngoài phù hợp với quy định về giấy phép đầu tư.

Hướng dẫn tại Công văn số 1836/TCT-KK của Tổng Cục thuế ngày 08/05/2020.

• Hướng dẫn ghi nợ tiền sử dụng đất bao gồm thủ tục ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất,

Hướng dẫn tại Công văn số 1915/TCT-CS của Tổng Cục Thuế ngày 13/05/2020

• Hướng dẫn hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

Hướng dẫn tại Công văn số 1922/TCT-KK của Tổng Cục Thuế ngày 13/05/2020 trả lời số Công văn 550/CT-TT-KT2 ngày 12/02/2020 Của cục thuế Cần Thơ.

• Hướng dẫn về việc xử lý và thu hồi hóa đơn GTGT đã lập

Hướng dẫn tại Công văn số 1929/TCT-KK của Tổng Cục Thuế ngày 13/05/2020 trả lời số Công văn 750/CT-TTKT3 ngày 09/04/2019 Của cục thuế Tỉnh Quảng Ngãi

• Hướng dẫn về về chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế TNDN đối với các khoản từ thiện

Đối với thuế TNCN: Các khoản giảm trừ, các khoản chi đóng góp từ thiện nhân đạo, khuyến học … Tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học là chứng từ thu hợp pháp do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc cấp tỉnh.

Đối với thuế TNDN: Các khoản chi không được trừ khi xác định tính thuế thu nhập DN.

+) Tài trợ cho giáo dục gồm không đúng đối tượng quy định hoặc không có hồ sơ chi tiết theo quy định.

+) Chi tài trợ cho y tế không đúng đối tượng  hoặc không có hồ sơ theo quy định

Hướng dẫn tại Công văn số 2011/TCT-DNNCN của Tổng Cục thuế  ngày 18/5/2020.

• Hướng dẫn tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

+) Bán hàng hóa: Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu tiền

+) Cung ứng dịch vụ: Ngày lập hóa đơn đối với Cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

+) Note: Trường hợp bán xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ cho người mua là tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp dịch vụ mua hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận 2 bên, nhưng chậm nhận là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa dịch vụ. Căn cứ quy định trên theo điểm a khoản 2 điều 16 thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính

Hướng dẫn tại Công văn số 2059/TCT-CS của Tổng Cục thuế ngày 19/5/2020.

• Hướng dẫn về việc áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, dịch vụ

Tại điểm C khoản 5 điều 6 thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng hóa đơn điện tử kiêm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử đối với 1 số trường hợp được hướng dẫn như sau:

+) Khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn GTGT điện tử hoặc hóa đơn bán hàng điện tử 

-> Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng cho hàng hóa xuất khẩu.

Từ ngày 01/11/2018 đến 31/10/2020 trong khi cơ quan thuế chưa có thông báo thì vẫn thực hiện theo quy định cũ

Hướng dẫn tại Công văn số 2061/TCT-CS của Tổng Cục thuế ngày 19/5/2020.

• Hướng dẫn về chính sách thuế với khoản hoàn trả thù lao của chuyên gia nước ngoài làm việc tại Công ty

Điều 3 luật thuế TNCN và điều 3 nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau:

+) Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập

+) Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập

Hướng dẫn tại Công văn số 2012/TCT-DNNCN của Tổng Cục thuế  ngày 18/5/2020.

Hương Susan

About the author

Leave a Repl​​​​​y

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Đăng ký nhận bản tin mới

Nhận thông báo các bài viết mới và các bảng tin Tài Chính - Kế Toán mới nhất từ HSS. Để không bỏ lỡ các bài viết hay và thông tin bổ ích.

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"cf6ff":{"name":"Main Color","parent":-1},"73c8d":{"name":"Dark Accent","parent":"cf6ff"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"cf6ff":{"val":"rgb(20, 115, 210)","hsl":{"h":210,"s":0.82,"l":0.45}},"73c8d":{"val":"rgb(21, 89, 162)","hsl_parent_dependency":{"h":211,"s":0.77,"l":0.35}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Đăng ký