Chu kỳ kế toán và chu kỳ kinh doanh là hai khía cạnh quan trọng của quản lý tài chính trong một doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích tổng quan về hai khía cạnh này, so sánh sự khác biệt giữa chúng và ...

Xem thêm

Khi bạn mới thành lập một doanh nghiệp, có rất nhiều công việc cần phải thực hiện liên quan đến kế toán, nhân sự, bảo hiểm, và giấy phép. Điều này có thể trở nên rất phức tạp, đặc biệt đối với những người mới bắt đầu. Trong bài viết ...

Xem thêm

Ngày nay, việc nộp thuế đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết dựa vào việc sử dụng hệ thống duy nhất - Dịch vụ thuế điện tử (eTax) tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn. Hệ thống này đã thay thế các hệ thống dịch vụ khai thuế và nộp thuế ...

Xem thêm

Chỉ số tài chính EBITDA và dòng tiền tự do FCF là hai trong những chỉ số quan trọng mà các nhà đầu tư và doanh nghiệp sử dụng để đánh giá hiệu suất tài chính của một công ty. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào chi ...

Xem thêm

Theo Điều 8 – Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế, Nghị định 83/2011/NĐ-CP quy định: “2. Trường hợp có sự thay đổi trụ sở của người nộp thuế dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ...

Xem thêm

Dòng tiền tự do (Free Cash Flow – FCF) là một trong những chỉ số quan trọng nhất trong phân tích tài chính doanh nghiệp. Dòng tiền tự do FCF thể hiện khả năng của một công ty tạo ra tiền sau khi trừ đi tất cả các chi phí ...

Xem thêm