Chu kỳ kế toán và chu kỳ kinh doanh là hai khía cạnh quan trọng của quản lý tài chính trong một doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích tổng quan về hai khía cạnh này, so sánh sự khác biệt giữa chúng và ...

Xem thêm

Chỉ số tài chính EBITDA và dòng tiền tự do FCF là hai trong những chỉ số quan trọng mà các nhà đầu tư và doanh nghiệp sử dụng để đánh giá hiệu suất tài chính của một công ty. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào chi ...

Xem thêm

Dòng tiền tự do (Free Cash Flow – FCF) là một trong những chỉ số quan trọng nhất trong phân tích tài chính doanh nghiệp. Dòng tiền tự do FCF thể hiện khả năng của một công ty tạo ra tiền sau khi trừ đi tất cả các chi phí ...

Xem thêm

Khi bạn quản lý một doanh nghiệp, việc duy trì và quản lý dòng tiền là một phần quan trọng của thành công. Dòng tiền không chỉ đảm bảo cho sự liên tục của hoạt động kinh doanh mà còn là chỉ số quan trọng mà các nhà đầu tư ...

Xem thêm

Bảng cân đối kế toán là gì? Bảng cân đối kế toán là một trong ba báo cáo tài chính doanh nghiệp và là chìa khóa cho mô hình tài chính, kế toán. Bảng cân đối kế toán thể hiện tổng tài sản của công ty và cách đầu tư ...

Xem thêm

YoY là gì? YoY có thể được hiểu là chỉ số so sánh năm với năm được viết tắt trong tiếng anh là Year over year. YOY là danh mục phân tích tài chính hay là kỹ thuật so sánh được dùng trong lĩnh vực tài chính để so sánh ...

Xem thêm