Tháng Sáu 13

0 comments

Hướng dẫn phân tích Báo cáo tài chính

By Hss Link

Tháng Sáu 13, 2020


Mục đích của nhà phân tích tài chính là đo lường chính xác khả năng sinh lợi và tình hình tài chính của một Công ty. Vì vậy cần phải thực hiện phân tích râu rộng Báo cáo tài chính. Trong bài giới thiệu này chúng tôi sẽ hướng dẫn phương pháp phân tích báo cáo và đưa ra những chỉ tiêu quan trọng nhất trong việc phân tích tài chính

Hướng dẫn này thiết kế phù hợp với người bắt đầu và các chuyên gia tài chính bao gồm các chỉ tiêu chính như sau: Báo cáo kết quả kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ,Tỷ lệ lợi nhuận và phân tích lợi nhuận.

1. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh

Hầu hết các chuyên gia khi bắt đầu phần tích thì sẽ lựa chọn việc phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh đầu tiên. Vì khi chúng ta nghĩ đến một Doanh nghiệp câu hỏi đặt ra khi đó sẽ là Doanh thu bao nhiêu, Công ty có lãi hay không và lợi nhuận như thế nào?

Để trả lời câu hỏi này chúng ta bắt đầu đi vào phân tích Báo cáo Kết quả kinh doanh theo Phân tích dọc và Phân tích ngang.

Phương pháp phân tích dọc

Chúng ta sẽ xem số liệu trên báo cáo kết quả kinh doanh để đánh giá các chỉ tiêu chiếm tỷ trọng bao nhiêu so với doanh thu của Công ty.

Ví dụ trong báo cáo này chúng ta sẽ thấy giá trị tiền và tỷ lệ phần trăm được gọi là phân tích dọc

Như bạn thấy ở hình trên chúng tôi đã phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh bằng cách xem xét từng chỉ tiêu so với doanh thu

 • Tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh thu
 • Tỷ lệ Lợi nhuận gộp trên doanh thu
 • Tỷ lệ Khấu hao trên doanh thu
 • Tỷ lệ Chi phí lãi vay trên doanh thu
 • Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế (EBT) trên doanh thu
 • Tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu
 • Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên doanh thu

Phương pháp phân tích Ngang

Để xem xét cách phân tích khác đánh giá Báo cáo kết quả kinh doanh. Với phân tích ngang chúng tôi phân tích tỷ lệ tăng giảm giữa các năm.

Để thực hiện phương pháp này bạn lấy giá trị năm N chia cho giá trị năm N-1 và trừ cho 1 ta có tỷ lệ phần trăm tăng giảm giữa các năm.

Chẳng hạn năm 2018 ta lấy 365.904 chia cho 332.640 trừ cho 1 có kết quả là 10%. Kết quả này có ý nghĩa là Doanh thu năm 2018 tăng trưởng 10% so với năm 2017.

2. Bảng cân đối kế toán và chỉ tiêu của bảng cân đối

Trong phần phân tích Báo cáo tài chính của Bảng cân đối kế toán chúng tôi sẽ đánh giá hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp để đảm bảo rằng khi nào cần có quyết định Đầu tư và khi nào cần có quyết định Tài chính

Chúng tôi sẽ lấy một số chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả kinh doanh so sánh với Tài sản và Vốn trên bảng cân đối kế toán

Các số liệu sẽ được chia thành nhiều loại để phân tích bao gồm: Tính thanh khoản, khả năng thanh toán, hiệu quả hoạt động và đòn bẩy.

Chỉ tiêu đo lường thanh khoản và khả năng thanh toán ngắn hạn

Chỉ tiêu đo lường khả năng thanh toán dài hạn

 • Tỷ số tổng nợ
 • Khả năng thanh toán lãi vay
 • Tỷ số đảm bảo tiền mặt
 • Chỉ tiêu đo lường hiệu quả quản lý tài sản hay vòng quay

 • Vòng quay hàng tồn kho và thời gian lưu kho
 • Vòng quay khoản phải thu và số ngày thu khoản phải thu
 • Vòng quay tổng tài sản
 • Chỉ tiêu đo lường khả năng sinh lợi

 • Biên lợi nhuận
 • Biên EBITDA
 • Tỷ suất sinh lời trên tài sản
 • Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu
 • Chỉ tiêu đo lường giá trị thị trường

 • Tỷ số giá trên thu nhập
 • Tỷ số giá trị thị trường trên giá trị sổ sách
 • Vốn hóa thị trường
 • Giá trị doanh nghiệp
 • Bội số giá trị doanh nghiệp
 • Sử dụng các chỉ tiêu tài chính này, chúng tôi có thể xác định hiệu quả của một công ty tạo ra doanh thu và tốc độ bán hàng tồn kho của Công ty đó.Ngoài ra đánh giá được khả năng thanh toán và đòn bẩy của một doanh nghiệp

  3. Phân tích lợi nhuận và tỷ lệ lợi nhuận

  Trong phần phân tích Báo cáo tài chính này chúng tôi sử dụng mô hình kim tự tháp để diễn tả các chỉ tiêu tài chính thiết thực hơn để bạn có thể xác định lợi nhuận, hiệu quả và đòn bẩy tài chính cho bất kỳ doanh nghiệp nào

  Đây là phần nâng cao nhất để hiểu rõ hơn chúng ta có thể hiểu mô hình kim tự tháp bao gồm:

 • Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
 • Lợi nhuận trên tổng vốn
 • Lợi nhuận, hiệu quả, đòn bẩy
 • Phân tích chỉ tiêu tài chính theo mô hình Dupont
 • Bằng cách xây dựng sơ đồ chỉ số tài chính theo hình kim tự tháp giúp bạn nhìn thấy rõ ơn sự ảnh hưởng các chỉ số tài chính theo từng cấp độ ảnh hưởng như thế nào. Chúng tôi hy vọng qua bài viết này các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về phân tích báo cáo tài chính.

  Hss Link

  About the author

  tiểu sử của hss

  Leave a Repl​​​​​y

  Your email address will not be published. Required fields are marked

  {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

  Đăng ký nhận bản tin mới

  Nhận thông báo các bài viết mới và các bảng tin Tài Chính - Kế Toán mới nhất từ HSS. Để không bỏ lỡ các bài viết hay và thông tin bổ ích.

  __CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"cf6ff":{"name":"Main Color","parent":-1},"73c8d":{"name":"Dark Accent","parent":"cf6ff"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"cf6ff":{"val":"rgb(20, 115, 210)","hsl":{"h":210,"s":0.82,"l":0.45}},"73c8d":{"val":"rgb(21, 89, 162)","hsl_parent_dependency":{"h":211,"s":0.77,"l":0.35}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
  Đăng ký