Tháng Sáu 13

0 comments

Sự khác nhau của ba phương pháp khấu hao TSCĐ

By Hương Susan

Tháng Sáu 13, 2020


1. Định nghĩa

Khấu hao Tài sản cố định là việc phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của TSCĐ trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ

Hay chi phí khấu hao là một phương pháp kế toán phân bổ chi phí của một tài sản dài hạn trong thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó (hay được gọi là vòng đời tài sản) cho đến khi giá trị của tài sản này chỉ còn 0 đồng.

  • Nhằm thu hồi vốn cố định
  • Tính đủ chi phí sử dụng TSCĐ

Ví dụ: Giả sử có 1 tài sản cố định hữu hình có tuổi thọ hữu ích 5 năm, chúng ta có thể phân bổ chi phí sử dụng tài sản đó trong vòng 5 năm

2. Sự khác nhau của Ba phương pháp khấu hao

Khi mua tài sản dài hạn thì doanh nghiệp sẽ xác định tài sản sử dụng hữu ích về mặt kinh tế và tạo ra lợi nhuận trong quá trình hoạt động trong hoặc quá kỳ kế toán. Vì vậy chi phí khấu hao của tài sản trong từng thời kỳ phải được sử dụng phù hợp với doanh thu mà nó tạo ra.

Khi mua một tài sản dài hạn được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì thời gian sử dụng tài sản này nếu theo VAS (chuẩn mực kế toán Việt Nam) thì theo khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định. Nhưng đối với việc quản trị nội bộ ngoài việc thực hiện theo khung còn dựa vào công suất hoạt động của máy móc đó hoặc áp dụng thời gian khấu hao phù hợp với các doanh nghiệp

  • Phương pháp Khấu hao theo đường thẳng
  • Phương pháp Khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh
  • Phương pháp Khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩmVí dụ: Mua tài sản cố định hữu hình là 01 máy laser trị giá 25 tỷ với công suất 9.000 sản phẩm/ngày. Thời gian sử dụng hữu ích tài sản là 8 năm ( hay còn gọi thời gian khấu hao). 

Phương pháp khấu hao theo đường thẳng:

Là một khoản khấu hao hàng năm của TSCĐ đều đặn và bằng nhau cho tuổi thọ hữu ích của một tài sản

Nguyên giá TSCĐ là 25.000 , thời gian sử dụng 8 năm (đơn vị : triệu đồng)

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần:

Mức khấu hao hàng năm được đẩy nhanh trong những năm đầu và giảm dần qua thời gian

Sau 4 năm sử dụng Tài sản sẽ được trích khấu hao cho các năm sau chi phí khấu hao hàng năm bằng nhau

Nguyên giá TSCĐ là 25.000 , thời gian sử dụng 8 năm (đơn vị : triệu đồng)

Phương pháp khấu hao theo số lượng sản xuất sản phẩm:

Chi phí khấu hao thay đổi hàng năm và dựa trên sản lượng sản xuất sản phẩm được tạo ra bởi tài sản

Nguyên giá TSCĐ là 25.000 , thời gian sử dụng 8 năm, công suất 9.000 sp/ngày

Công suất năm thứ 1 = 9.000 * 150 = 1.350.000

Trong đó Sản lượng công suất thiết kế = Công suất năm 1 + ... + năm 8 = 20.565.000

Hương Susan

About the author

Leave a Repl​​​​​y

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Đăng ký nhận bản tin mới

Nhận thông báo các bài viết mới và các bảng tin Tài Chính - Kế Toán mới nhất từ HSS. Để không bỏ lỡ các bài viết hay và thông tin bổ ích.

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"cf6ff":{"name":"Main Color","parent":-1},"73c8d":{"name":"Dark Accent","parent":"cf6ff"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"cf6ff":{"val":"rgb(20, 115, 210)","hsl":{"h":210,"s":0.82,"l":0.45}},"73c8d":{"val":"rgb(21, 89, 162)","hsl_parent_dependency":{"h":211,"s":0.77,"l":0.35}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Đăng ký