Tháng Sáu 18

0 comments

Sự khác nhau giữa EBIT và EBITDA

By Hss Link

Tháng Sáu 18, 2020


EBIT và EBITDA là gì?

EBIT được gọi là lợi nhuận trước thuế và lãi vay, được viết tắt từ Earnings Before Interest and Tax

EBITDA được gọi là lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao. Được viết tắt từ Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization

Điểm khác biết giữa EBIT và EBITDA là khấu hao. Tức là EBIT đã bao gồm khấu hao còn EBITDA thì chưa bao gồm khấu hao

EBIT

Lợi nhuận trước thuế + Lãi vay

Loại bỏ chi phí lãi vay 

Phân tích lợi nhuận 1 doanh nghiệp

EBITDA

Lợi nhuận trước thuế + Lãi vay + khấu hao

Loại bỏ chi phí lãi vay và khấu hao

Phân tích lợi nhuận rộng hơn EBIT, loại bỏ những ảnh hưởng từ các quyết định kế toán về mặt tài chính (cách trích khấu hao) gây ra

Ví dụ về EBIT và EBITDA 

Ví dụ dưới đây cho thấy cách tính EBIT và EBITDA trên báo cáo kết quả kinh doanh. 

Để tính toán dữ liệu chúng ta tính toán dữ liệu năm 2017 của báo cáo kết quả kinh doanh

Công thức tính EBIT là:

EBIT = Lợi nhuận gộp - (Chi phí lương + chi phí khấu hao + chi phí khác )

EBIT = 11.142 - ( 4.920 + 689 + 2.490 ) = 3.043

Tương tự số liệu các 3 năm là: 


Công thức tính EBITDA là:

EBITDA = Lợi nhuận gộp - (Chi phí lương + chi phí khác )

EBIT = 11.142 - ( 4.920 + 2.490 ) = 3.732

Tương tự số liệu các 3 năm là: 

Khi nào nên sử dụng EBIT so với EBITDA

Có rất nhiều tranh luận về số liệu nào tốt hơn, và có những tranh luận tốt với cả 2 phương pháp. Nếu như bạn áp dụng phương pháp này giữa Công ty bán lẻ và Công ty sản xuất sẽ có sự khác biệt đáng kể.

Đối với Công ty sản xuất thì việc đầu tư dài hạn về Tài sản cố định có thể cao hơn dẫn đến việc phân bổ chi phí khấu hao có ảnh hưởng rất đáng kể.

Hay Đối với một công ty hoặc ngành công nghiệp có chi phí vốn tương đối thấp cần thiết để duy trì hoạt động, EBITDA có thể là một đại diện tốt cho dòng tiền.

Tuy nhiên, đối với các công ty trong các ngành thâm dụng vốn như dầu khí, khai thác mỏ và cơ sở hạ tầng, EBITDA là một thước đo gần như vô nghĩa. Lượng chi tiêu vốn lớn cần có nghĩa là EBITDA và dòng tiền thường sẽ cách nhau rất xa. Trong trường hợp như vậy, EBIT có thể phù hợp hơn, vì Khấu hao và Khấu hao chiếm một phần chi phí vốn trong quá khứ.

Để xem thêm về chủ đề này, chúng tôi sẽ trao đổi ở các chủ đề tiếp theo tại sao không nên sử dụng EBITDA và người ta có nghĩ rằng việc trả tiền cho các khoản chi tiêu không?

EBITDA đã trở thành công cụ cố định dùng trong phân tích chứng khoán.

Khấu hao so với chi phí vốn

Khấu hao không hoàn toàn tương ứng với chi tiêu vốn, nhưng nó tương tự và đại diện cho chi phí vốn được phân bổ trong một khoảng thời gian. Chi phí vốn có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn khấu hao ví dụ nếu như chi phí vốn lớn hơn khấu hao có nghĩa là do công ty mở rộng khả năng sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao.

Những người sử dụng EBIT giải thích rằng, theo thời gian, khấu hao thường đại diện cho chi tiêu vốn (Capex) và Capex được phân bổ theo điều hành của doanh nghiệp, do đó, nên xem xét lợi nhuận sau khi khấu hao.

Mặt khác, chi tiêu vốn có thể cực kỳ khó khăn và đôi khi là tùy ý (nghĩa là, tiền được dành cho tăng trưởng trái ngược với việc duy trì hoạt động kinh doanh).

Những người sử dụng EBITDA xem Capex phần lớn và do đó nghĩ rằng nó nên được loại trừ.

Hss Link

About the author

tiểu sử của hss

Leave a Repl​​​​​y

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Đăng ký nhận bản tin mới

Nhận thông báo các bài viết mới và các bảng tin Tài Chính - Kế Toán mới nhất từ HSS. Để không bỏ lỡ các bài viết hay và thông tin bổ ích.

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"cf6ff":{"name":"Main Color","parent":-1},"73c8d":{"name":"Dark Accent","parent":"cf6ff"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"cf6ff":{"val":"rgb(20, 115, 210)","hsl":{"h":210,"s":0.82,"l":0.45}},"73c8d":{"val":"rgb(21, 89, 162)","hsl_parent_dependency":{"h":211,"s":0.77,"l":0.35}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Đăng ký